ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีราชาดำเนินการจัดเก็บขยะที่ตกค้างบริเวณชายหาด

สทช.2 ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีราชาดำเนินการจัดเก็บขยะที่ตกค้างบริเวณชายหาด

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชายหาด ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ร่วมกับ เทศบาลเมืองศรีราชา นำโดย นายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา ดำเนินการจัดเก็บขยะที่ตกค้างบริเวณชายหาด ต.ศรีราชา หลังได้รับผลกระทบจากคลื่นมรสุม พัดขยะจำนวนมากขึ้นมายังบริเวณชายหาด

ทั้งนี้ ได้ประสานการทำงานกับเทศบาลเมืองศรีราชา กำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนี้
1.ดำเนินการจัดเก็บขยะชายหาดบรเวณชายหาด ในวันพุธและวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์
2.สทช.2 เตรียมการประกอบตาข่ายดักขยะติดตั้งบริเวณชายหาด
เพื่อลดผลกระทบของขยะทะเลที่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ และทัศนียภาพของชายหาด ต่อไป