ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมกับ สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี ปลูกป่าชายเลน จำนวน 2,000 ต้น

สทช.2 ร่วมกับ สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี ปลูกป่าชายเลน จำนวน 2,000 ต้น

วันที่  9 ตุลาคม 2565  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2  โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี โดยมี ไลออน พิเชฐ แสงนิศากร ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ซี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารและสมาชิกสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี ภูมิภาคที่ 3 และภูมิภาคที่ 4 จำนวน 200 คน มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 2,000 ต้น เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ บริเวณ ชายฝั่งทะเลตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน และเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลกเราต่อไป