ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลอย่างมีส่วนร่วม

สทช.2 จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับ เมืองพัทยา เทศบาลนาจอมเทียน เครือข่ายอาสาสมัครนักดำน้ำ  เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลอย่างมีส่วนร่วม ณ ชายหาดจอมเทียน ชายหาดบ้านอำเภอ หมู่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี  เพื่อจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศทางทะเล  ทั้งระบบนิเวศชายหาด และระบบนิเวศในแนวปะการัง มีผู้ร่วมกิจกรรม เก็บขยะชายหาด 140 คน อาสาสมัครนักดำน้ำ 60 คน รวมจำนวน 200 คน โดยได้ขยะจากการจัดเก็บทั้งสิ้น 8,450 กิโลกรัม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ ทำการบันทึกตามระบบ International Coastal Cleanup (ICC) ตลอดจนเรียนรู้ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของขยะทะเลต่อระบบนิเวศ ต่อไป