ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ลงพื้นที่ติดตามการรับแจ้งเหตุชาวประมงทิ้งหอยแมลงภู่เป็นจำนวนมาก

สทช.2 ลงพื้นที่ติดตามการรับแจ้งเหตุชาวประมงทิ้งหอยแมลงภู่เป็นจำนวนมาก

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดย นายธเนศ มั่นน้อย ผอ.สทช.2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อำเภอศรีราชาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี และประมงอำเภอศรีราชา  ลงพื้นที่ ชายหาด ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามข้อร้องเรียน ติดตามการรับแจ้งเหตุ "สายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล 1362" ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. เรื่อง พบชาวประมงทิ้งหอยแมลงภู่เป็นจำนวนมาก บริเวณริมชายหาด ซึ่งทำให้เกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นในพื้นที่ดังกล่าว

จากการตรวจสอบ พบมีลูกหอยแมลงภู่เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นบริเวณชายหาด ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและมลพิษทางกลิ่น จึงได้ประสานแจ้งผู้ประกอบการกลุ่มประมงเลี้ยงหอยแมลงภู่ดำเนินการดังนี้

1. งดการเททิ้งหอยที่เน่าเสียลงบริเวณชายหาดและพื้นที่ใกล้เคียง

2. งดทิ้งขยะมูลฝอยที่เกิดจากการประกอบอาชีพประมงลงในทะเล

3. ขอความร่วมมือในการจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศชายหาด          

ทั้งนี้ผู้ประกอบการกลุ่มประมงเลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่ ได้ให้ความร่วมมือและจะดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยลดผลกระทบของขยะทะเลที่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ และทัศนียภาพของชายหาดต่อไป