ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า กรณีจังหวัดชลบุรี ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน

สทช.2 ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า กรณีจังหวัดชลบุรี ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า กรณีจังหวัดชลบุรี ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัยให้ชุมชนตามนบายรัฐบาล คทช. ท้องที่ หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 2-1-85 ไร่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป