ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน

สทช.2  ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2  โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน เพื่อดำเนินการของบประมาณในการบำรุงป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท้องที่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 แปลง เนื้อรวมที่ 100 ไร่ เพื่อเป็นข้อมูล เตรียมความพร้อมในการเสนอพื้นที่เป้าหมายบำรุงป่าชายเลนและปรับปรุงสภาพให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้ทราบและพิจารณาพื้นที่ปลูกป่าร่วมกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในท้องถิ่นต่อไป