ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

สทช.2 เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมผู้แทนหน่วยงานและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ วัดนามะตูม หมู่ที่ 6 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีนายทศวารณ์ วิทยาคม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) มีผู้เข้าร่วม จำนวน 200 คน ภายในกิจกรรมได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช ปลูกซ่อมต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป