ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 จัดกิจกรรมบำรุงรักษา และปลูกซ่อมต้นไม้ เนื่องใน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

สทช.2 จัดกิจกรรมบำรุงรักษา และปลูกซ่อมต้นไม้ เนื่องใน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2  โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จำนวนผู้เข้าร่วม 150 คน จัดกิจกรรมบำรุงรักษา และปลูกซ่อมต้นไม้ เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565” (วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี)  ณ บริเวณป่าชายเลน หมู่ที่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีกิจกรรมบำรุงรักษา พรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พร้อมทั้งปลูกซ่อมต้นไม้ จำนวน 200 ต้น ในเนื้อที่ 2 ไร่ เพื่อให้ต้นไม้ที่เคยปลูกตามโครงการหรือวันสำคัญต่างๆ ได้เจริญเติบโต ให้ประโยชน์กับพื้นที่และชุมชนโดยรอบต่อไป