ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 จัดกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

สทช.2 จัดกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณชายฝั่งทะเลหน้าสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 200 คน ภายในกิจกรรมได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช ปลูกซ่อมต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป