ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 เข้าแถวเคารพธงชาติเตรียมพร้อมปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สทช.2  เข้าแถวเคารพธงชาติเตรียมพร้อมปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยนายธเนศ มั่นน้อย ผอ.สทช.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ “ ธงชาติและเพลงชาติไทย  เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ  ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ” หน้าเสาธง พร้อมนี้ได้ทบทวนการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ระเบียบแถว รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ต่อไป