ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ให้การสนับสนุน นักศึกษาในการทำกิจกรรมโครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี

สทช.2 ให้การสนับสนุน นักศึกษาในการทำกิจกรรมโครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ให้การสนับสนุน นักศึกษาในการทำกิจกรรมโครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ได้ทำกิจกรรมจิตสาธารณะด้วยการปลูกต้นไมัป่าชายเลน บริเวณ ชายฝั่งทะเล ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งความร่วมมือนี้จะช่วยให้เกิดการปลูกต้นไม้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ในท้องถิ่นให้กับนักศึกษาอย่างยั่งยืน