ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

สทช.2 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณพื้นที่อ่าวบางละมุง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และมี นางสาวภารดี เปือกโสภา ปลัดอำเภอบางละมุง เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในท้องทะเล โดยปล่อยลูกปูม้า ระยะแรกฟัก และลูกกุ้งกุลาดำ มีหน่วยงานที่เข้าร่วม อาทิ เทศบาลตำบลบางละมุง ท่าเรือแหลมฉบัง สถานีวิจัยประมงศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี กลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุง และประชาชนในพื้นที่ประมาณ 50 คน