ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

สทช.2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

     วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยนายธเนศ มั่นน้อย ผอ. สทช.2 พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าแถวเคารพธงชาติ “ธงชาติและเพลงชาติไทย  เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย  เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ  ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” หน้าเสาธง พร้อมนี้ได้ทบทวนการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ระเบียบแถวรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ต่อไป