ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 สนธิกำลัง (ทวงคืน) พื้นที่ป่าชายเลน จ.สมุทรปราการ

สทช.2 สนธิกำลัง (ทวงคืน) พื้นที่ป่าชายเลน จ.สมุทรปราการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ได้สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กอ.รมน. จังหวัดสมุทรปราการ, สนง. ทสจ. สมุทรปราการ, สจป. ที่ 10 (ราชบุรี), สนง. ที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ, สนง. เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ, และ ทต. บางปู ปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามแผนปฏิบัติการ “เพิ่มและฟื้นฟู (ทวงคืน) พื้นที่ป่าชายเลน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ซอยเทศบาลบางปู 96 (หลังวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์) ท้องที่ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ “ป่า” ตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ถูกบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ โดยมีการนำดินและเศษวัสดุก่อสร้างมาปรับถมบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน และได้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัย จำนวน 1 หลัง รวมเนื้อที่จำนวน 0-2-58 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงินทั้งสิ้น 76,322.85 บาท ทั้งนี้ ได้มอบเรื่องราวให้นายปฏิภาน บุปะเท ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ รับไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางปู เพื่อสืบสวนสอบสวนนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป