ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมกิจกรรมจัดวางซั้งทางมะพร้าว บริเวณทะเลอ่าวอุดม จ.ชลบุรี

สทช.2 ร่วมกิจกรรมจัดวางซั้งทางมะพร้าว บริเวณทะเลอ่าวอุดม จ.ชลบุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของชุมชนชายฝั่งที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มชมรมประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม ที่ดำเนินโครงการจัดทำโครงการซั้งทางมะพร้าว เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ จำนวน 10 กอ วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณทะเลอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการควบคุม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. 2564