ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.82 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 122