ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล จ.ฉะเชิงเทรา

สทช.2  จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 16 กันยายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล  (International Coastal Cleanup Day) ประจำปี 2566 ร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้านบน และกลุ่มบริษัทในเครือทั้งฮั่วซิน กรุ๊ป (ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและสินค้าอุปโภค บริโภค)  ณ บริเวณบ้านปลาธนาคารปู วัดคงคาราม (วัดบน) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน สามารถเก็บขยะและคัดแยกขยะที่เก็บได้ตามแบบบันทึกข้อมูล ICC รวมน้ำหนักทั้งสิ้น 354 กิโลกรัม และจำแนกประเภทขยะที่เก็บได้มากที่สุด 5 ลำดับแรก ดังนี้ ขวดแก้ว  ขยะทั่วไป   ขวดพลาสติก    เศษโฟม   ถุงพลาสติกอื่นๆ
ขยะที่จัดเก็บได้ได้ทำการคัดแยกส่วนที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะนำกลับไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล ส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป