ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล จ.ชลบุรี

สทช.2 จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล จ.ชลบุรี

วันที่ 16 กันยายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup Day) ประจำปี 2566 ร่วมกับสภากาชาดไทย เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และนักเรียนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ บริเวณชายหาดบ้านอำเภอ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน สามารถเก็บขยะและคัดแยกขยะที่เก็บได้ตามแบบบันทึกข้อมูล ICC รวมน้ำหนักทั้งสิ้น 970 กิโลกรัม และจำแนกประเภทขยะที่เก็บได้มากที่สุด 5 ลำดับแรก ดังนี้

1. ขยะทั่วไป

2. ขวดแก้ว

3. ขวดพลาสติก

4. เศษโฟม 

5. ถุงพลาสติกอื่นๆ

ขยะที่จัดเก็บได้ได้ทำการคัดแยกส่วนที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะนำกลับไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล ส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป