ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ จิตอาสา Thailand by E-SEN EDUCATION

สทช.2 ร่วมจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ จิตอาสา Thailand by E-SEN EDUCATION

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ บริษัท อีสาน อีดูเคชั่น จำกัด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ใน” โครงการค่ายวิชาการ จิตอาสา Thailand by E-SEN EDUCATION “ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จากภาคอีสาน เข้าร่วม จำนวน 100 คน เพื่อให้เยาวชนได้มีประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าชายเลน) และได้ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ก่อนจะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป