ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 เข้าประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี

สทช.2 เข้าประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยโดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่การขออนุญาต และเข้าประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7/2566  โดยมี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท ศรีราชา ทักโบ๊ต จำกัด ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ 2 รายการ ได้แก่ (1) ขออนุญาตปรับปรุงท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส บริษัท ศรีราชา ทักโบ๊ต จำกัด (2) ขอปรับแบบแปลนการก่อสร้างท่าเทียบเรือประเภทท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าแล้ว ตามใบอนุญาตปลูกสร้างเลขที่ 2/2554 เพื่อขยายทางเข้า-ออกเส้นทางการเดินเรือของบริษัท เจ.ซี.มารีน เซอร์วิส จำกัด และเสริมโครงสร้างหัวสะพานท่าเทียบเรือ เพื่อความมั่นคง แข็งแรง (โดยมีขนาดพื้นที่เท่าเดิมตามที่ได้รับอนุญาต)  ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการกระทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ จักต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานฯ  มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 3 ประเด็นหลัก คือ ขัดต่อผังเมือง ขัดต่อการรักษาสภาพแวดล้อม และเป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัดหรือไม่  มติที่ประชุมไม่ขัดต่อทั้งสามประเด็นหลัก