ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

สทช.2 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ที่ทำการกลุ่มประมงบ้านนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกุล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานที่เข้าร่วม อาทิเช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี  เทศบาลตำบลบางละมุง  สถานีวิจัยประมงศรีราชา  กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี  เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง และนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น จำนวนกว่า  150  คน  ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย และ ปูม้า เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ต่อไป