ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ติดตามสำรวจสถานการณ์ของทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลน

สทช.2 ติดตามสำรวจสถานการณ์ของทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยนายมงคล ไข่มุกด์ ผอ.สทช.2 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่ติดตามสำรวจสถานการณ์ของทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลน ท้องที่ ตำบลคลองด่าน และตำบลบางปูใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเล และสถานภาพป่าชายเลนของจ.สมุทรปราการ เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลนต่อไป