ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 หารือบูรณาการ การบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วม

สทช.2 หารือบูรณาการ การบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยนายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์ ผอ. สอท. พร้อมด้วย นายสุวรรณ นันทศรุต ผชช.พิเศษ ด้านสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ เจ้าหน้าที่ ร่วมไปถึงชุมชนชายฝั่ง เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หารือบูรณาการ การบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วม บริเวณปากแม่น้ำ ชายหาด และป่าชายเลน ในพื้นที่ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ และ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี เพื่อประสานความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วม การจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ และหารือแนวทางมาตราการ ลดปริมาณขยะ จากแหล่งชุมชน การท่องเที่ยว การประมง  แบบมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป