ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2
เรื่อง  การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
กำหนดตรวจสอบพัสดุ จำนวน 30 รายการ               
ณ โรงจอดรถ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 
ในวันที่ 14 - 28  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันราชการ และกำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 29  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 09.30 น. 
ณ โรงจอดรถ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2

ดาวน์โหลด

1
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.90 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 90