ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ปลูกต้นไม้ป่าชายเลน

กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ปลูกต้นไม้ป่าชายเลน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ณ บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ สบทช.2 เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ปลูกต้นไม้ป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา