ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน

        วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560 ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สบทช. 2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง "บ้านปลา บ้านหมึก บ้านนก บ้านปูแสม" ครั้งที่ 3 ณ ที่พักทรัพย์ใหญ่เรสซิเดนซ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ห้องประชุมร้านข้าวแกงปักษ์ใต้ และสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ ณ วัดคงคาราม(วัดบน) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง วิถีชุมชน สร้างกระบวนการ แนวคิด จิตสำนึกรักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ให้กับเยาวชน นางเพลินพิศ  ทองนพคุณ ปลัดอาวุโสอำเภอบางปะกง เป็นประธานพิธีเปิดและพิธีปิดกิจกรรม โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม