ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน

  วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สบทช. 2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง "บ้านปลา บ้านหมึก บ้านนก บ้านปูแสม" ครั้งที่ 4 ณ ที่พัก ทรัพย์ใหญ่เรสซิเดนซ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ห้องประชุมร้านข้าวแกงปักษ์ใต้ และสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ ณ วัดคงคาราม(วัดบน) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนวัดล่าง(บวรวิทยายน3) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน