ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดระบบอัตโนมัติควบคุมตรวจวัดคุณภาพน้ำการและให้อาหารปลากระพงในกระชัง (กลุ่มบางปะกง มีปลากระพง โครงการ คน กฟฝ. ทำดีปีที่ 7)

พิธีเปิดระบบอัตโนมัติควบคุมตรวจวัดคุณภาพน้ำการและให้อาหารปลากระพงในกระชัง (กลุ่มบางปะกง มีปลากระพง โครงการ คน กฟฝ. ทำดีปีที่ 7)

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยนายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เข้าร่วมพิธีเปิดระบบอัตโนมัติควบคุมตรวจวัดคุณภาพน้ำการและให้อาหารปลากระพงในกระชัง (กลุ่มบางปะกง มีปลากระพง โครงการ คน กฟฝ. ทำดีปีที่ 7) ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง (บ้านลุงทิน) ตำบลบางปะกง อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายยงยุทธ ปรีชม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (เขต 1) จ.ฉะเชิงเทรา ท่านประมงอำเภอบางปะกง รองนายก อบต.สองคลอง นายสุทิน วุฒิสินธิ์ ปราชญ์ชาวบ้าน และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เข้าร่วม เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาอาชีพ