ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดนิทรรศการสาธิตการใช้ทุ่นกักขยะลอยน้ำ SCG-DMCR Litter Trap ในแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา : เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ” ปีที่ 2

จัดนิทรรศการสาธิตการใช้ทุ่นกักขยะลอยน้ำ SCG-DMCR Litter Trap ในแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา : เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ” ปีที่ 2

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยนายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เจ้าหน้าที่เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 222,213 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ร่วมจัดนิทรรศการสาธิตการใช้ทุ่นกักขยะลอยน้ำ SCG-DMCR Litter Trap ในแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา : เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ” ปีที่ 2 ณ บริเวณท่าน้ำหน้าวัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ