ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลน โครงการ “สำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน”

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลน โครงการ “สำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน”

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลน โครงการ “สำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน”

ดาวน์โหลด

ใบสมัครงาน-สทช2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 24
ใบเสนอราคา-สทช
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 19
ประกาศรับสมัคร-รอบ-2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.38 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 23