เกี่ยวกับเรา

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

นายมนตรี  หามนตรี              เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

นางองค์จันทร์  ภาสดา         เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

นางสาวนิตยา  จิบวารี            เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจีระวรรณ  ลางคุลเสน  นักประชาสัมพันธ์

นายนัฐดนัย  บัวสุวรรณ           กะลาสี

นายพรม  แก้วสำราญ              นายท้ายเรือ