ติดต่อเรา

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี)

Marine and Coastal Resources Administration Offiice 3 Phetchaburi

246/2 ถ.เจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
032 470 461

ร้องเรียน ติชม เสนอข้อคิดเห็น แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ไม่ได้รับความเป็นธรรม