ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและประสานงานลงพื้นที่ รับสมัคร อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ณ.ชุมชนบ้านกรูด

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและประสานงานลงพื้นที่ รับสมัคร อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ณ.ชุมชนบ้านกรูด

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและประสานงานลงพื้นที่ รับสมัคร อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ณ.ชุมชนบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวนโยบาย และข้อสั่งการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างศักยภาพการดำเนินงานของสมาชิกให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น