ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปากทะเล และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบางขุนไทร เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom)  บริเวณคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ น้ำหนักขยะ  205  กิโลกรัม คลองปากทะเล น้ำหนักขยะ  87.6   กิโลกรัม และคลองบางขุนไทร ต.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี น้ำหนักขยะ 47.6     กิโลกรัม  ได้น้ำหนักขยะรวมทั้ง3 พื้นที่   340.2 กิโลกรัม   แยกเป็นขยะทั่วไป  168.2กิโลกรัม ขยะอินทรีย์  172  กิโลกรัม  ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ 1.ถุงก๊อบแก็ป 2.ถุงพลาสติกอื่นๆ  3.ห่อ/ถุงอาหาร