ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 205 ออกปฏิบัติงานคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 205 ออกปฏิบัติงานคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 205 ออกปฏิบัติงานคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเล  พร้อมทั้งเข้าพื้นที่ชุมชนชายฝั่งพบเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้ในการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง คุ้มครองป้องกัน การทำลายทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์