ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี

ดาวน์โหลด

ใบสมัคร คทจ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 126
ประกาศรับสมัครคกก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 88