ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดเก็บขยะบริเวณปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี

จัดเก็บขยะบริเวณปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปากทะเล และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบางขุนไทร เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) และ (Litter trap) โดยบริเวณคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ 325  กิโลกรัม คลองปากทะเล ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ  118  กิโลกรัม และคลองบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ135  กิโลกรัม  รวมน้ำหนักขยะทั้ง 3 พื้นที่จำนวน  578  กิโลกรัม   แยกเป็นขยะทั่วไป  343 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์  235   กิโลกรัม  ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ 1.ถุงก๊อบแก็ป 2.ถุงพลาสติกอื่นๆ  3.อุปกรณ์ประมง