ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามและเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ช่วงมรสุม

ติดตามและเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ช่วงมรสุม

วันนี้( 13 ม.ค. 64 ) เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช.3 และสำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ได้ร่วมกันสำรวจ ติดตามและเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พบการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณทิศเหนือของจุดชมวิว ระยะทาง 388  เมตร กัดเซาะลึกเข้าไปประมาณ 2-3 เมตร พบต้นไม้ประเภทสนทะเลและมะขามเทศ ถูกกัดเซาะจนถึงราก  และบริเวณทิศใต้ของจุดชมวิว พบการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทาง 473  เมตร ถูกกัดเซาะชายฝั่งลึกเข้าไปประมาณ 5-7 เมตร ตลอดแนว ทำให้ต้นไม้ประเภทสนทะเล และมะขามเทศ ที่อยู่บริเวณริมตลิ่งล้มลงเป็นจำนวนมาก และมีต้นไม้บางส่วนกำลังจะล้มลง สำหรับบริเวณอื่นๆ ไม่ถูกกัดเซาะ เนื่องจากมีโครงสร้างแข็ง และมีเนินทรายป้องกันไว้ ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทางเทศบาลชะอำและผู้ประกอบการร้านค้า ได้นำถุงกระสอบทรายมาวางแนวป้องกันคลื่นทะเล  สำหรับสาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งครั้งนี้ เกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมวลอากาศเย็นกำลังแรง จนเกิดคลื่นลมแรง ความสูงของคลื่นประมาณ 2-3 เมตร ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง จึงทำให้บริเวณดังกล่าวจึงเกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง