ข่าวประชาสัมพันธ์

เดินหน้าทวงคืนผืนป่าชายเลน(จังหวัดเพชรบุรี)

เดินหน้าทวงคืนผืนป่าชายเลน(จังหวัดเพชรบุรี)

เมื่อวันนี้ (๒๘-๒๙ พ.ย. ๕๙) รองอธิบดีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  หัวหน้าชุดฉลามขาว ผอ.ทสจ. ผบ.ทบพบ ผอ.สบทช.๓ ผอ.สอป. สอท. และ               หน.สถานีฯ ๖  ร่วมกับนายอำเภอบ้านแหลม และนายกอบต.ปากทะเล ผู้ใหญ่บ้าน ต.ปากทะเล เจ้าหน้าที่จากอ.บ้านแหลม เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ปกครอง     เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว. เพชรบุรี ตำรวจปทส. เจ้าหน้าที่อุทยาน ตำรวจกองปราบ และตชด. รวมทั้งสิ้นกว่า ๑๐๐ คน ได้ร่วมประชุมวางแผนพร้อมเข้าตรวจสอบพื้นที่ และจับกุมการบุกรุกป่าชายเลน ตามเป้าหมายการทวงคืน ณ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (โรงงานเซียนหนิง) ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าปากทะเล และอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๒๕๔๓ วันนี้  ซึ่งรัฐได้รับมูลค่าความเสียหาย กว่า ๕๐ ล้านบาท  จากเข้าตรวจยึดพื้นที่บุกรุกในเขตป่าชายเลน จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่รวม ๖๑๕-๓-๖๔ ไร่ ดังนี้
- ทำบ่อพักน้ำเสีย หลังโรงงานเซียนหนิงซีฟู๊ด ๑๙-๒-๐๓ ไร่
- บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑๐๕-๓-๔๗ ไร่
- บ่อพักน้ำ ๔๙-๐-๕๑ ไร่
- นาเกลือ ๔๔๑-๑-๖๓ ไร่
นั้น

และได้เข้าตรวจสอบ ณ ท้องที่  ต.หนองขนาน จ.เพชรบุรี (Red Resort) เนื้อที่โดยประมาณ ๑๗ ไร่ ว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนหรือไม่อย่างไร และได้จัดการดำเนินการผู้กระทำความผิดตามข้อกฎหมายต่อไป