ข่าวประชาสัมพันธ์

เก็บขยะชายหาด (หาดหัวหิน)

เก็บขยะชายหาด (หาดหัวหิน)

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) โดย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมภายใต้งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ของกลุ่มสมาคมประมงหัวหิน (คนรักชายหาดหัวหิน) ในกิจกรรม เก็บขยะชายหาด (หาดหัวหิน) ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตามแนวนโยบายและข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยครั้งนี้ได้น้ำขยะจำนวน 150 กิโลกรัม