ข่าวประชาสัมพันธ์

เรือ ทรัพยากรฯ 208 ออกลาดตระเวนตรวจตรา เฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเล

เรือ ทรัพยากรฯ 208  ออกลาดตระเวนตรวจตรา เฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเล

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดเพชรบุรีนำเรือ
ทรัพยากรฯ 208  ออกลาดตระเวนตรวจตรา เฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเล ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
การทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ทำการตรวจสอบใบอนุญาตของเรือประมง คนประจำเรือและใบอนุญาต
ต่างๆ โดยได้ทำการตรวจเรือประมง จำนวน 4 ลำ  คนประจำเรือและแรงงาน รวมจำนวน 29 คน ผลการตรวจเรือทั้งหมด มีเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้องปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ