ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดเพชรบุรีนำเรือ ทรัพยากรฯ 201 ออกลาดตระเวนตรวจตรา เฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเล

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดเพชรบุรีนำเรือ ทรัพยากรฯ 201  ออกลาดตระเวนตรวจตรา เฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเล

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดเพชรบุรีนำเรือทรัพยากรฯ 201  ออกลาดตระเวนตรวจตรา เฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเล ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำการตรวจสอบใบอนุญาตของเรือประมง คนประจำเรือและใบอนุญาตต่างๆ โดยได้ทำการตรวจเรือประมง จำนวน 6 ลำ  คนประจำเรือและแรงงาน รวมจำนวน 34 คน ผลการตรวจเรือทั้งหมด มีเอกสารครบถ้วนถูกต้องปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ