ข่าวประชาสัมพันธ์

สบทช3. ทิ้งซั้งกอ สร้างบ้านปลา ณ.หมู่ที่ 3

สบทช3. ทิ้งซั้งกอ สร้างบ้านปลา ณ.หมู่ที่ 3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) โดย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมภายใต้งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ของกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านปากทะเล ในกิจกรรม ทิ้งซั้งกอ สร้างบ้านปลา ณ.หมู่ที่ 3 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 20 กอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตามแนวนโยบายและข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม