ข่าวประชาสัมพันธ์

สบทฃ3 ร่วมกิจกรรมปลูกป่า3อย่างประโยฃน์4อยาง

สบทฃ3 ร่วมกิจกรรมปลูกป่า3อย่างประโยฃน์4อยาง

   วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และกิจกรรมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ป่าครอบครัว ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าครอบครัว ด้านเกษตรพอเพียงและแปรรูปผลผลิตจากป่าชุมชน บ้านเขาราง หมู่ที่ 9 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 50 คน