ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

  วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ และร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 50 ต้น ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช  ตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3