ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทช. ระดมสรรพกำลังพร้อมชุดถุงยังชีพ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

กรมทช. ระดมสรรพกำลังพร้อมชุดถุงยังชีพ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

   วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่และยานพาหนะสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ รอบคอบ และปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ นับเป็นการเสียสละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยดังกล่าว
ในการนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ร่วมกันจัดเตรียมชุดถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกรม ทช. ได้เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 นาย และยานพาหนะประกอบด้วย รถบรรทุก จำนวน 4 คัน รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ จำนวน 6 คัน เรือยาง และเรือท้องแบน จำนวน 7 ลำ พร้อมเสื้อชูชีพ จำนวน 70 ชุด รวมถึงถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไป