ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๓ ร่วมเก็บขยะกับกลุ่มเกษตรกรประมงปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบฯ

สทช.๓ ร่วมเก็บขยะกับกลุ่มเกษตรกรประมงปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบฯ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 256 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยส่วเจ้าหน้าที่ ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลกลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จัดกิจกรรม เก็บขยะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (อปท) เก็บขยะประจำวันพระของทุกเดือน ณ.กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ ได้ขยะน้ำหนักรวม 832  กก.แยกเป็นขยะทั่วไป   582  กก.     ขยะอินทรีย์ 250   กก. ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ 1.ขวดเครื่องดื่มพลาสติก 2.ถุงก๊อปแก๊ป 3.กล่องอาหารโฟม