ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๓ ร่วมเกฺ็บขยะจากทุ่นกักขยะ Boom ณ. คลองบางทะลุ

สทช.๓ ร่วมเกฺ็บขยะจากทุ่นกักขยะ Boom ณ. คลองบางทะลุ

 วันที่ 24 พฤศจิกายน  2564   สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดย เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะรวม 352 กิโลกรัม แยกเป็นขยะทั่วไป   250 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์  102      กิโลกรัม      ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ 1.ถุงก๊อบแก็ป 2.ถุงพลาสติกอื่นๆ 3.ขวดเครื่องดื่มพลาสติก