ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๓ และเจ้าหน้าที่ทส.ร่วมกันเก็บขยะชายหาดชะอำ

สทช.๓ และเจ้าหน้าที่ทส.ร่วมกันเก็บขยะชายหาดชะอำ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 256 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3  ร่วมกับ  นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รุ่นที่ 1  จัดกิจกรรม  เก็บขยะบริเวณหน้าชายหาดชะอำ   อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี   ได้ขยะน้ำหนัก  รวม 205.6 กก. แยกเป็นขยะทั่วไป  180.4 กก. ขยะอินทรีย์ 25.2 กก.  ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ 1.กระป๋องเครื่องดื่ม  2.ก้นบุหรี่  3.ฝาจุกขวดพลาสติก