ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๓ ลงพื้นที่เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ Boom ณ. คลองบางทะลุ

สทช.๓ ลงพื้นที่เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ Boom  ณ. คลองบางทะลุ

วันที่ 12 มกราคม   2564   สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดย เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะรวม 155 กิโลกรัม แยกเป็นขยะทั่วไป 50 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 105 กิโลกรัม    ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ 1ถุงพลาสติกอื่นๆ  2.ถุงก๊อปแก๊ป 3.ขวดเครื่องดื่มพลาสติก